Ngoại hối (Thị trường ngoại hối) là thị trường toàn cầu, nơi diễn ra giao dịch giữa các đồng tiền dựa trên tương quan giá trị của chúng. Các trung tâm tài chính toàn cầu (London, Hong Kong, New York v.v) có chức năng cầu nối toàn thời gian (24/24) giữa người mua và người bán.

Mã giao dịch
Spread
Prime-Spread
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịchs (GMT+8)
0
0
1:0
NaN
NaN
0
0
Mã giao dịch
Spread
0
Prime-Spread
0
Đòn bẩy
1:0
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịchs (GMT+8)